Kết quả hoạt động tháng 1/2020


Kết quả hoạt động tháng 1/2020

TRUNG TÂM HTCĐ

PHƯỜNG HOÀNG QUẾ

–––––––––––––––

Số: 01/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

 

                     Hoàng Quế, ngày 26 tháng 1  năm 2020

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2020

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 1/2020

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.                       

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

Từ 26/12/2019

đến

25/01/2020

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

06

50

 Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã; Đảng bộ các phường; Các chi bộ trên địa bàn phường.

 

b, Giáo dục sức khỏe

02

50

Trạm y tế phường.

 

c, Giáo dục môi trường

07

150

Nhân dân 06 khu

 

d, Văn hóa xã hội

03

2.000

Trường THCS, Trường Tiểu học, Trường Mầm non ; Trung tâm HTCĐ phường; Nhân dân các khu trên địa bàn phường

 

e, Phát triển kinh tế

 

 

 

 

f, Giáo dục kỹ năng sống

 

 

 

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

02

500

UBND phường; các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường.

5

Hoạt động của

 các câu lạc bộ

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

5

 

UBND phường; Trạm y tế phường.

 

TỔNG

24

 

2.750

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 02/2020

     1. Dự kiến các hoạt động                  

- Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới Corona gây lên trên địa bàn. 

- Tuyên truyền giáo dục. Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường đô thị, tăng cường công tác trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân.

- Tuyên truyền giữ gìn sự bình an, cấm buôn bán, tàng trữ, sản xuất vật liệu chất gây nổ, thả đèn trời trước và sau tết nguyên đán 2020.

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 02.

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để mừng Đảng, mừng xuân

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, vệ sinh ATTP, tuyên truyền pháp luật, bảo vệ môi trường, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các tệ nạn xã hội, an toàn thực phẩm trong các ngày giáp Tết.

- Hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân.

- Duy trì và hoạt động đều đặn các Câu lạc bộ hiện có

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, phòng rét cho người,  cây trồng, vật nuôi trong các ngày rét đậm .

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em trong tháng;

- Duy trì giáo dục bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch, vệ sinh ngõ xõm vào chủ nhật hàng tuần.

3. Thời gian tổ chức:

- Tháng 4 năm 2020.

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND phường.

- Trung tâm HTCĐ phường  thực hiện.

- Trung tâm HTCĐ phường phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

- Hoạt động Trung tâm HTCĐ phường, UBND phường, xã hội hóa từ các ban ngành.

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

- Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M  TTHTCĐ PHƯỜNG

GIÁM ĐỐC

 

 

Ngô Thị San

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu