Giới thiệu về Trung tâm


GIỚI THIỆU VỀ TTHTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ

TTHTCĐ Hoàng Quế nằm trên địa bàn xã Hoàng Quế có đặc điểm tự nhiên như sau:

1.     Vị trí địa lý: Xã Hoàng Quế  là một xã miền núi nằm ở phía Đông của huyện Đông Triều, có vị trí địa lý như sau:

+ Phía Bắc giáp bình khê. Đông Triều – Quảng Ninh.

+ Phía Đông giáp xã hồng thái tây. Đông Triều – Quảng Ninh.

+ Phía Nam giáp Yên Đức – Đông Triều – Quảng Ninh.

+ Phía Tây xã yên thọ. Đông Triều – Quảng Ninh.

- Hoàng Quế nằm ở phía Đông cách thị trấn Đông Triều 10km dọc theo quốc lộ 18A, có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, cũng như phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá.

2. Tài nguyên:

a. Đất đai:

- Tổng diện tích tự nhiên: 1 013,912 ha, được chia làm 3 loại:

- Diện tích đất nông, lâm nghiệp: 535,432 ha

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 314,56 ha

- Diện tích đất chưa sử dụng: 163,92 ha.

b. Rừng: có diện tích rừng là: 190,6 ha

c. Tài nguyên nước: 80,14 ha gồm: ao, hồ, đập, sông, suối.

d. Khoáng sản: than đá trữ lượng khoảng 5 – 6 triệu     , đất sét là nguồn tài nguyên sản xuất gốm và vật liệu xây dựng.

3. Khí hậu:

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm 83%, gió mùa Đông Băc xuất hiện vào mùa khô

4. Điều tra khu dân cư, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội

- Địa bàn dân cư được chia thành 11 thôn (khu) dân cư, có 11 nhà văn hóa cộng đồng tại 11 khu dân cư, với tổng số hộ là 2696 hộ, tổng số khẩu là 9983 nhân khẩu.

- Trình độ dân trí qua đào tạo 2031 người, trình độ chưa qua đào tạo là 3198 người.

- Đất ở là 71,83 ha.

- Có 17 doanh nghiệp tư nhân với qui mô vừa và nhỏ, có 31 trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản

- Cơ sở hạ tầng: Có 04 trường học: MN,TH,THCS, THPT có 01 trạm y tế, có 01 bưu điện xã, có 03 chợ, có 03 trạm điện treo ở 03 thôn (TRÀNG BẠCH)

- Phổ cập giáo dục THCS đạt chuẩn, về y tế được công nhận Trạm chuẩn quốc gia năm 2003, có 5/6 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa.

5. Đánh giá chung:

- Hoàng Quế có nền kinh tế phát triển toàn diện, nhịp độ tăng trưởng 13,9%/năm thu nhập bình quân theo đầu người. Từng bước chuyển dịch cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hoá.

- Là xã nằm trong vùng tam giác kinh tế của huyện Đông Triều, thuận lợi trong lĩnh vự thương mại và dịch vụ. An ninh chính trị được giữ vững, tôn giáo trên địa bàn ổn định, đất đai màu mỡ, thích hợp với nhiều loại cây trồng vật nuôi để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá.

 

Giáo viên biệt phái

Quang Hưng

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu