Kết quả hoạt động 12 năm 2019


Kết quả hoạt động 12 năm 2019

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HOÀNG QUẾ

Số: 12 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hoàng Quế, ngày 25  tháng 12 năm 2019

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2019

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 12/2019

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn                       

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có thôn chưa được đông đủ.

           + Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

1

 

123

Tư pháp, Công an, Hội luật gia…

 

b, Giáo dục sức khỏe

2

Từ 26/11 đến 25/12

690

Câu lạc bộ dưỡng sinh xã, TT HTCĐ ,

 

c, Giáo dục môi trường

1

32

 Công ty môi trường

 

d, Văn hóa xã hội

5

750

Câu lạc bộ dưỡng sinh ,, Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

1

50

Hội Nông dân ,

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

1

100

Đoàn TN 6 thôn, các trường học trên địa bàn....

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

5

500

 

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

10

500

Doanh nghiệp, CLB trên địa bàn, Đoàn TN…

 

 

Số tin bài

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

7

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh ,

           

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 1/2020

1. Dự kiến các hoạt động     

- Tuyên truyền công tác đảm bảo thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an ninh, an toàn giao thông trong dịp đón xuân Canh Tý 2020

- Tuyên truyền giáo dục. Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường đô thị, tăng cường công tác trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân Canh Tý.

- Tuyên truyền giữ gìn sự bình an, cấm buôn bán, tàng trữ, sản xuất vật liệu chất gây nổ, thả đèn trời trước và sau tết nguyên đán 2020.

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 1.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn

Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

                        - Tháng 1 năm 2020

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ phường Mạo khê thực hiện.

- TT HTCĐ xã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ phường, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị: (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã Hoàng Quế

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

   Ngô Thị San 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu