Kết quả hoạt động tháng 3/2020


Kết quả hoạt động tháng 3/2020

 

TRUNG TÂM HTCĐ

PHƯỜNG HOÀNG QUẾ

–––––––––––––––

Số: 03/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

 

                                         Hoàng Quế, ngày 25 tháng 3  năm 2020

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2020

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 3/2020

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.                       

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

Từ 26/02/2020

đến

25/3/2020

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

 

 

 

 

b, Giáo dục sức khỏe

3

5.500

Trạm y tế phường.

 

c, Giáo dục môi trường

5

500

Nhân dân 06 khu trên địa bàn phường.

 

d, Văn hóa xã hội

07

900

Đảng bộ phường; Trường THCS , Trường Tiểu học, Trường Mầm non ;

 

e, Phát triển kinh tế

 

 

 

 

f, Giáo dục kỹ năng sống

 

 

 

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

 

 

 

5

Hoạt động của

 các câu lạc bộ

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

5

 

UBDN phường; Trạm y tế phường.

 

TỔNG

20

 

6.900

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 4/2020

     1. Dự kiến các hoạt động                  

- Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới Corona gây lên trên địa bàn. 

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, tuyên truyền pháp luật, BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các TNXH.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch, vệ sinh ngõ xõm vào chủ nhật hàng tuần.

- Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như:

Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 (Âm lịch) Tưởng nhớ đến công ơn dựng nước của các Vua Hùng.

+ Ngày thành lập Quân chủng Phòng không (01/4/1953).

+ Ngày thành lập Hội nhà văn Việt Nam (01/4/1957). 

+ Ngày hiến máu nhân đạo (7/4).

+ Ngày pháp luật thế giới (22/4).

+ Ngày an toàn giao thông đường bộ toàn cầu (23/4).

+ Ngày nước sạch và môi trường Việt Nam (29/4).

+ Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/04/1975).

+ Ngày Quốc tế lao động (01/5)

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ phường Hoàng Quế

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 06 khu trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường .

3. Thời gian tổ chức:

- Tháng 4 năm 2020.

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND phường.

- Trung tâm HTCĐ phường  thực hiện.

- Trung tâm HTCĐ phường phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

- Hoạt động Trung tâm HTCĐ phường, UBND phường, xã hội hóa từ các ban ngành.

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

- Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M  TTHTCĐ PHƯỜNG

GIÁM ĐỐC

 

Ngô Thị San

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu