Xuất bản thông tin

Kế hoạch hoạt động tháng 2 năm 2016

Kế hoạch hoạt động tháng 2 năm 2016


 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2016

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HOÀNG QUẾ

Số: 2 /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  XÃ HOÀNG QUẾ  , ngày 01 tháng 2 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 2/2016

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND XÃ HOÀNG QUẾ ;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

                       Trung tâm HTCĐ xã HOÀNG QUẾ  xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 2/2016 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền công tác đảm bảo thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và trật tự an ninh, an toàn giao thông trong dịp đón xuân Bính Thân 2016.

- Tuyên truyền giáo dục. Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường đô thị, tăng cường công tác trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân Bính Thân.

            - Tuyên truyền giữ gìn sự bình an, cấm buôn bán, tàng trữ, sản xuất vật liệu chất gây nổ, thả đèn trời trước và sau tết nguyên đán 2016.

            - Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 2.

            - Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường MN, TH, THCS tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 2.

            - Tuyên truyền luật Hôn nhân gia đình sửa đổi có hiệu lực từ 1.1.2015.

            - Tuyên truyền luật đất đai năm 2013.

          - Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

           - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

            - Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

            - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

            - Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

            - Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

            - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

            - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

            - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã HOÀNG QUẾ .

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã HOÀNG QUẾ .

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 26/1/2016 đến 25/2/2016

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa  6 thôn và hội trường UBND xã HOÀNG QUẾ, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 2 năm học 2015-2016; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã HOÀNG QUẾ nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã HOÀNG QUẾ.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 2 năm học 2015-2016. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ xã HOÀNG QUẾ 

            - UBND xã HOÀNG QUẾ .

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ 

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

Ngô Quốc Khánh