Xuất bản thông tin

báo cáo kết quả hoạt động tháng 4 năm 2016

báo cáo kết quả hoạt động tháng 4 năm 2016


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HỒNG HOÀNG QUẾ

Số: 4 /BC-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hoàng quế, ngày 27  tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 4/2016

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 4/2016

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có khu chưa được đông đủ.

 + Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

             3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

2

 

200

Tư pháp, Công an, Hội luật gia…

 

b, Giáo dục sức khỏe

1

Từ 28/4

đến 28/5

117

Câu lạc bộ dưỡng sinh , TT HTCĐ xã…

 

c, Giáo dục môi trường

2

220

 Đoàn Thanh niên xã

 

d, Văn hóa xã hội

2

216

Câu lạc bộ dưỡng sinh, Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

 2

200

Hội Nông dân xã

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tin bài

 

 

 

4

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

4

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh xã

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 5/2016

  1. Dự kiến các hoạt động

    - Chào mừng ngày hội của toàn dân 22/5/2016 - "Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp"

   - Tuyên truyền kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội Trung ương Đảng khóa  XII của Đảng cộng sản Việt Nam.                  Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  - Tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ 1.1.2016, Chính quyền điện tử. Những điểm mới trong Luật bầu cử Quốc hội, HĐND. Những điểm mới trong Luật Căn cước công dân năm 2014

  - Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

  - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

  - Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

  - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

  - Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

   - Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

       - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

       - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

       - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

       - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

 

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 28/4/2016 đến 28/5/2016

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa  6 thôn và hội trường UBND xã, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế , các doanh nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 5 năm học 2015-2016; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 5 năm học 2015-2016. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ xã.

            - UBND xã.

            - Xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ HOÀNG QUẾ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Ngô Quốc Khánh