Asset Publisher

xã Hoàng Quế Khai mạc tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời

xã Hoàng Quế Khai mạc tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời

Sáng 5/10, tại Hội trường UBND xã Hoàng Quế tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015.Với chủ đề: "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay".....


Sáng 5/10, tại Hội trường UBND xã Hoàng Quế  tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015.Với chủ đề: "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay".....

 Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy; giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng.

Tại lễ khai mạc, Đ/c: Ngô Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND  xã Hoàng Quế phát động hưởng ứng tuần lễ bằng việc tập trung nguồn lực, xây dựng thư viện ở các nhà trường,TTHTCĐ xã, thôn, tủ sách gia đình; đổi mới hình thức hoạt động của thư viện của các trường học để giúp cho việc đọc sách thuận tiện và hiệu quả, mạnh dạn giao học sinh quản lý và cho mượn sách, khuyến khích học sinh đọc sách; tổ chức ngày hội đọc sách hàng năm, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự đọc sách, tự nghiên cứu sách để có kiến thức kỹ năng, phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy họ.

Một số hình ảnh hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2015 của nhân dân và học sinh trường trường THCS Hoàng Quế.

BÁc Nguyễn Thị sen Thôn tràng bạch giới thiệu cuốn sách hay cho người dân.

Bà phạm thị thoa thôn nội hoàng đông dạy cháu đọc sách.

Nhân dân trong xã hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

 

Các em HS giới thiệu cuốn sách em yêu

Các em HS  đọc sách trong thư viện nhà trường

 

Các em HS trường tiểu học Hoàng Quế đọc sách khu công viên của nhà trường.

Đọc sách mọi lúc mọi nơi.

                                                                                                                      Quang Hưng