Asset Publisher

Xã Hoàng Quế cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Xã Hoàng Quế cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn là một trong những tiêu chí được xã đặc biệt xã quan tâm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Để góp phần cùng với 21 xã và thị trấn trong toàn Huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới 2015. Và để đón nhận Đông Triều được công nhận là thị xã Đông Triều năm 2015.


Các công trình hạ tầng nông thôn xây dựng được người dân chủ động tham gia bàn bạc, quyết định và tự nguyện đóng góp. Trong đó có những công trình do người dân trực tiếp thi công, đảm bảo công khai, minh bạch và đều được thực hiện theo thiết kế mẫu của các ngành chuyên môn, đã tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn; thúc đẩy phát triển sản xuất, văn hóa hóa - xã hội, môi trường của xã. Sự đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng nông thôn đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại các thôn phát triển từ đó sẽ tác động để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" Nhà nước hỗ trợ xi măng, người dân đóng góp ngày công, trong 3 năm xây dựng nông thôn mới, xã Hoàng Quế  có 5 hộ dân hiến đất với diện tích 750 m2;  nhân dân trong xã đóng góp trên 60.000 m3 cát, sỏi và hàng nghìn ngày công lao động trị giá khoảng gần 1 tỷ đồng để bê tông hóa 108 km đường giao thông liên thôn. Đồng chí , Chủ tịch UBND xã  Nguyễn Thành Viên  cho biết, chính từ sự hỗ trợ của nhà nước và sự chung tay từ phía người dân đã cho  thêm những con đường mới sạch đẹp và tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được xã hoàn thành rất sớm. Không chỉ có đường giao thông nông thôn, các công trình hạ tầng thiết yếu như trường, trạm, chợ... cũng được đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn.

Phạm Hưng