Asset Publisher

Với chủ đề "Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS", tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 diễn ra từ ngày 15.11 - 15.12.2014

Với chủ đề "Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS", tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 diễn ra từ ngày 15.11 - 15.12.2014

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014
Ban chỉ đạo phòng chống tệ nan xã hội Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều vừa xây dựng chương trình hành động cụ thể triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 trong toàn Ngành


Một số hình ảnh về tuyên truyền phòng chống HIV

   Với chủ đề "Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS", tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 diễn ra từ ngày 15.11 - 15.12.2014 nhằm mục đích thúc đẩy tất cả các trường học trong huyện cùng cộng đồng thúc đẩy sự tham gia  của toàn dân vào việc thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư"; Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, học sinh, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao về công tác phòng, chống HIV/AIDS; thực hiện tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong các hoạt động ngoại khóa giáo dục ngoài giờ lên lớp và tích hợp thông qua các môn văn hóa, nhằm hình thành kỹ năng sống tránh mắc vào các tệ nạn xã hội; tranh thủ sự hỗ trợ của các chương trình chăm sóc sức khỏe của các tổ chức y tế cho các đối tượng có HIV/AIDS. Mở rộng kiến thức cho cán bộ giáo viên, học sinh, hiểu biết chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS

   thân thiện đến mọi người trong cộng đồng...

Phạm Hưng