Asset Publisher

Trường Tiểu học Hoàng Quế tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2018

Trường Tiểu học Hoàng Quế tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2018

Thực hiện công văn số 906/PGD&ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2018 về "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; đẩy mạnh phát triển đô thị và xây dựng nông thôn kiểu mẫu"

 

     Sáng  nay, ngày 10 tháng 9 năm 2018. Trường TH Hoàng Quế  tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn" dưới hình thức tuyên truyền phát động vào giờ chào cờ và lao động vệ sinh tập thể như; quét dọn sân trường, vệ sinh lớp học, khơi thông hệ thống thoát nước, chăm sóc cây xanh, tuyên truyền thực hành tiết kiệm điện,...

       Qua đó, khuyến khích toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng chung tay góp sức làm cho môi trường thêm sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của nhà trường và xã hội.