Asset Publisher

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ TỔ CHỨC BUỔI TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ TỔ CHỨC BUỔI TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM

Căn cư công văn số 1001/SGD&ĐT-CTTT ngày 8/5/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về triển khai công tác bảo vệ trẻ em. Hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 2018 Trường THCS Hoàng Quế tổ chức buổi tuyên truyền các quy định về bảo trẻ em và các quyền trẻ em được biết.


 

      Tại buổi tuyên truyền Thầy giáo Vũ Trường Thoi hiệu trưởng nhà trường và Thầy Nguyễn Xuân Thắng đã lên tuyên truyền các quy định về bảo vệ trẻ em, các dịnh vụ bảo vệ; Cách phòng chống xâm hại, bạo lực, an ninh, an toàn trường học cho trẻ em; Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

     Quan buổi nói chuyện này các em biết rõ những tác hại, những nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống từ đó hạn chế, ngăn chặn những tác động mặt trái của thế giới công nghệ đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Ngoài ra trẻ em biết được các quyền và bổn phận của mình đối với gia đình xã hôi. Từ đó các em biết tự bảo vệ bản than mình hơn.

                                                                                    Nguyễn Lan Anh