Asset Publisher

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến cho cán bộ giáo viên,nhân viên

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến cho cán bộ giáo viên,nhân viên

Ngày 27/10/2016 tại văn phòng tin học của Trường THCS Hoàng Quế đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến năm 2016.


     Tham dự lớp tập huấn có 29  học viên là Ban giám hiệu, giáo viên các bộ môn, giáo viên phụ trách tin học - hành chính của nhà trường 

Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến - giáo viên tin học của nhà trường tập huấn cho giáo viên

    Các học viên đã được đ/c Nguyễn Thị Hải Yến - giáo viên tin học của nhà trường phổ biến kiến thức cơ bản về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chính quyền điện tử; Phổ biến kiến thức về giao dịch với cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, kỹ năng sử dụng và khai thác tiện ích của dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3 tiến tới mức độ 4); thực hành và giải đáp các vướng mắc có liên quan trong quá trình triển khai. 

   Hình ảnh lớp tập huấn 

     Thông qua các lớp tập huấn giúp các học viên hiểu rõ nội dung cơ bản về chỉ số PAPI, chính quyền điện tử; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chỉ số PAPI; chức năng, thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ số PAPI...Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường. Đồng thời, tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng quản trị hành chính công trong nhà trường, đáp ứng sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

                                                                                                                                                                                                                                                              Nguyễn Lan Anh