Asset Publisher

Trường THCS Hoàng Quế tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh

Trường THCS Hoàng Quế tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh

Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, trường THCS Hoàng Quế- Thị Xã Đông Triều đã đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nhằm nâng cao trình độ và nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên phụ trách công tác này. Đồng thời, thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp để thu hút học sinh tham gia.


   

Toàn cảnh buổi tuyên truyền 

     Tiết chào cờ thứ 2 đầu tuần hôm nay ngày 7/11/2016, tại trường THCS Hoàng Quế, cùng với việc nhận xét về thi đua của tuần qua, tuyên dương các lớp, các cá nhân học sinh đạt kết quả cao, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của tuần học mới, tùy vào từng thời điểm cụ thể, nhà trường còn lồng nghép để tuyên truyền về pháp luật nói chung.

    Thầy Nguyễn Văn My - Phó Hiệu Trưởng nhà trường Tuyên truyền An toàn giao thông tới các em học sinh 

     Trong đó, chú trọng về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thân thể, bảo vệ môi trường và các quy định cụ thể liên quan đến cuộc sống và học tập của học sinh. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền để học sinh thực hiện nghiêm nội quy, quy định của nhà trường, xây dựng môi trường học tập an toàn, phấn đấu thi đua học tốt.

    Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, đầu tư kinh phí bổ sung đầu sách liên quan đến pháp luật để học sinh tìm hiểu, tự trang bị kiến thức cho bản thân.

   Hình ảnh các em học sinh trả lời câu hỏi về hiểu biết pháp luật

    Đặc biệt, năm học 2016-2017 nhà trường đã quán triệt đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với chương trình giáo dục chính khóa, trong đó, tập trung những quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới học sinh. Đồng thời, kết hợp lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật một cách hợp lý với giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhất là thời điểm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Qua đó, góp phần giúp học sinh xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, yêu thương với người thân, bạn bè và cộng đồng.

    Do vậy, những năm qua, Trường THCS Hoàng Quế không có học sinh vi phạm pháp luật và các tai tệ nạn xã hội. Qua đó, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhà trường thi đua dạy tốt, học tốt.

                                                                                                                Nguyễn Lan Anh