Asset Publisher

tọa đàm xây dựng nông thôn mới

tọa đàm xây dựng nông thôn mới

tọa đàm xây dựng nông thôn mới


Đến dự có đồng chí Hà hải Dương phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Quang Tuyến bí thư đảng ủy xã,Đ/c : Nguyễn thành Viên Chủ tịch UBND xã.