Asset Publisher

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CÁC TRƯỜNG THCS CỤM V

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CÁC TRƯỜNG THCS CỤM V

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CÁC TRƯỜNG THCS CỤM V
Thực hiện Kế hoạch năm học 2015 – 2016 của Phòng giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều, Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên, tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt – học tốt của ngành giáo dục, hôm nay tại trường Trung học cơ sở Hoàng Quế, các trường trong khu vực cụm V đã long trọng tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề cụm: "Dạy học theo chủ đề tích hợp".


 

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CÁC TRƯỜNG THCS CỤM V

Thực hiện Kế hoạch năm học 2015 – 2016 của Phòng giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều, Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên, tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt – học tốt của ngành giáo dục, hôm nay tại trường Trung học cơ sở Hoàng Quế, các trường trong khu vực cụm V đã long trọng tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề cụm: "Dạy học theo chủ đề tích hợp".

 

        Chuyên đề đã được nhiều sự quan tâm chú ý và hưởng ứng của các thầy cô giáo và các em học đặc biệt có sự có mặt của Cô Vũ Hồng Hà, cô Nguyễn Thị Tuyết Mai - chuyên viên phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều cùng đại diện các thầy cô giáo của các trường THCS trong cụm V: THCS Yên Thọ, THCS Yên Đức, THCS Hoàng Quế, THCS THCS Hồng Thái Tây, THCS Hồng Thái Đông.Hội nghị chuyên đề lần này với mục tiêu giúp tất cả học sinh có cơ hội tham gia tích cực vào quá trình học tập, tạo ra một cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ giữa các đồng chí lãnh đạo các trường, các đồng chí giáo viên để trình bày, thể hiện về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong nghề với những cách thức sáng tạo để đáp ứng nhu cầu dạy và học trong thời kì đổi mới cũng như phù hợp sự phát triển tình hình thực tế các địa phương.

        Chuyên đề gồm ba phần: Phần một là báo cáo chuyên đề  do cô Nguyễn Thị Thương  - Phó hiệu trưởng trường THCS Hồng Thái Tây  thực hiện đã nêu rõ về cơ sở lý luận, thực tiễn của chuyên đề, mục đích thực hiện chuyên đề,  giải pháp thực hiện theo phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm của mọi hoạt động: "Dạy học theo chủ đề tích hợp". Phần hai, các thầy cô giáo dự giờ bốn tiết dạy thể nghiệm:  Tiết Sinh học của đ/c Bùi Thị Diệu Thúy – trường THCS Hoàng Quế; tiết Ngữ văn của đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai, - trường THCS Yên Thọ; tiết Tiếng Anh của đ/c   và tiết Vật lí của đ/c Nguyễn Hà Liễu – trường THCS Yên Đức  . Phần thứ ba: Thảo luận, cùng nhau đưa ra phương pháp chung và hiệu quả nhất trong việc dạy học qua các tiết dạy  thực nghiệm của đồng nghiệp.


Đ/c Vũ Hồng Hà tặng hoa các giáo viên dạy thực nghiệm chuyên đề.

       Chuyên đề gồm ba phần: Phần một là báo cáo chuyên đề  do cô Nguyễn Thị Thương  - Phó hiệu trưởng trường THCS Hồng Thái Tây  thực hiện đã nêu rõ về cơ sở lý luận, thực tiễn của chuyên đề, mục đích thực hiện chuyên đề,  giải pháp thực hiện theo phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm của mọi hoạt động: "Dạy học theo chủ đề tích hợp". Phần hai, các thầy cô giáo dự giờ bốn tiết dạy thể nghiệm:  Tiết Sinh học của đ/c Bùi Thị Diệu Thúy – trường THCS Hoàng Quế; tiết Ngữ văn của đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai, - trường THCS Yên Thọ; tiết Tiếng Anh của đ/c   và tiết Vật lí của đ/c Nguyễn Hà Liễu – trường THCS Yên Đức  . Phần thứ ba: Thảo luận, cùng nhau đưa ra phương pháp chung và hiệu quả nhất trong việc dạy học qua các tiết dạy  thực nghiệm của đồng nghiệp.

Giờ dạy thực nghiệm môn Sinh học do cô Bùi Diệu Thúy giảng dạy.

                                        Quang Hưng