Asset Publisher

Hội đồng nhân dân phường Hoàng Quế khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 tổ chức kỳ họp thứ 15.

Hội đồng nhân dân phường Hoàng Quế khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 tổ chức kỳ họp thứ 15.

Sáng nay ngày 20/3/2020, Hội đồng nhân dân phường Hoàng Quế khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 tổ chức kỳ họp thứ mười năm Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Đông Triều; đồng chí Ngô Thị Thu Hương - Phó Chánh Văn phòng Thị uỷ Đông Triều - Đại biểu HĐND ứng cử tại địa bàn


  

 

    
     Tại kỳ họp lần này HĐND phường đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND phường đối với đồng chí: Phạm Quang Tuyến - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường và chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường đối với đồng chí: Nguyễn Thành Viên - Phó Bí thư Thường trực, Phó Chủ tịch HĐND phường. Lý do: Chuyển công tác khác;


   

       Đồng thời Kỳ họp cũng giới thiệu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND phường đối với Đồng chí: Nguyễn Thành Viên - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ với số phiếu bầu 25/25 phiếu đạt 100% đại biểu có mặt và giới thiệu Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường đối với Đồng chí: Nguyễn Thành Tuyên - UVBTV, Chủ tịch MTTQ phường với số phiếu bầu 25/25 phiếu đạt 100% đại biểu có mặt.
Tại kỳ họp Thường trực HĐND phường cũng trình HĐND phường về việc cho thôi Đại biểu HĐND phường đối với bà: Ngô Thị Thu Hương - Phó Chánh Văn phòng Thị uỷ Đông Triều. Lý do: Chuyển công tác khác.
Và tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung chức danh trưởng ban Kinh tế - xã hội và Trưởng ban pháp chế HĐND phường khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2020. Đều đạt 100% số phiếu bầu

                                                                                                                                                          Nguyễn Lan Anh