Asset Publisher

Chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2014

Chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2014

Sáng ngày 13/10/2014 tại UBND xã Hoàng Quế đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, các doanh nghiệp đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của địa phương cũng như góp phần chung tay vào xây dựng nông thôn mới của xã nhà.


Một số hình ảnh về nhà máy gạch Hoàng Quế thuộc tập đoàn Hoàng Hà.

                                                                                              Hưng Phạm