Asset Publisher

100% NGƯỜI DÂN XÃ HOÀNG QUẾ THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021.

100% NGƯỜI DÂN XÃ HOÀNG QUẾ THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021.

100% NGƯỜI DÂN XÃ HOÀNG QUẾ THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021.
Hòa chung niêm vui của đồng bào cả nước kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, niềm vui của ngày toàn dân đi bầu cho mình những đại biểu xứng đáng của nhân dân, cử tri xã Hoàng Quế tích cực đi bầu Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


100% NGƯỜI DÂN XÃ HOÀNG QUẾ THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021.                                                                                  

Hòa chung niêm vui của đồng bào cả nước kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, niềm vui của ngày toàn dân đi bầu cho mình những đại biểu xứng đáng của nhân dân, cử tri xã Hoàng Quế  tích cực đi bầu Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

  Ngay từ sớm ngày 22/5/2016 tại các tổ bầu cử trong xã đã có rất nhiều cử tri chờ đón thời khắc long trọng, đó là dự lễ khai mạc cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

                          hình ảnh trong ngày bầu cử ở xã Hoàng Quế

 Tại thời điểm khai mạc có 781 cử tri dự lễ, tổ bầu cử số 1 vinh dự có ông Phạm Quang Tuyến Thị ủy viên -  chủ tịch UBND xã Hoàng Quế dự khai mạc và là một trong ba người bỏ lá phiếu đầu tiên. Các khu vực bầu cử được trang hoàng trang nghiên, khoa học, các thành viên trong tổ bầu cử tích cực hướng dẫn cử tri vì vậy các cử tri tiến hành bỏ phiểu bầu theo một trật tự, thuận lợi, nhanh chóng, đến 9h 30' tỉ lệ cử tri đã đi bầu là 3524/6822 đạt 76%.

    Đến 15h tổ bầu cử số 3 và tổ bầu cử số 6 đã có 100% cử tri đi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.

Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại                               khu vực bầu cử số 01 - xã Hoàng Quế.

 

  Qua cuộc bầu cử này đã thấy được ý thức trách nhiệm cũng như tinh thần xây dựng quê hương đất nước của người dân xã Hoàng Quế ngày càng được nâng cao. Đó là nguồn động lực thúc đẩy công cuộc xây dựng quê hương Hoàng Quế trở thành xã Nông thôn kiểu mẫu.

                                                                                                                                                                CTV: PHẠM HƯNG.