Xuất bản thông tin

Toàn dân trong xã hưởng ứng Tháng an toàn giao thông

Toàn dân trong xã hưởng ứng Tháng an toàn giao thông

Thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện ATGT trong các trường học; Kế hoạch số 2001/KH-SGD&ĐT ngày 01/9/2015 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện công tác giáo dục ATGT năm học 2015 -2016; kế hoạch số 33/KH-BATGT ngày 19/1/2015 của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định đội mũ bảo hiểm với học sinh năm 2015 ;


Thực hiện Kế hoạch số 704/KH-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông;

Công văn số 5071/UBND-GT1 ngày 26/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học 2015-2016;

Công văn số 4375/BGDĐT-CTHSSV ngày 27/8/2015 về việc tăng cường triển khai công tác đảm bảo TT ATGT trong thời gian Lễ quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015-2016,

        Thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện ATGT trong các trường học; Kế hoạch số 2001/KH-SGD&ĐT ngày 01/9/2015 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện công tác giáo dục ATGT năm học 2015 -2016; kế hoạch số 33/KH-BATGT ngày 19/1/2015 của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định đội mũ bảo hiểm với học sinh năm 2015 ;

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch  tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm học 2015-2016 và một số hoạt động trọng tâm đảm bảo trật tự ATGT trong các trường học và văn hóa giao thông đô thị, cụ thể như sau :

I. Mục đích

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành giáo dục được giao tại Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

2. Tăng cường thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND, ngày 24/4/2013 của UBND Tỉnh về tăng cường quản lý, ngăn chặn học sinh đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

3. Nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông trong các nhà trường, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông trong toàn tỉnh.

II.Yêu cầu

  1.  Bám sát nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh; kết hợp lồng ghép giáo dục an toàn giao thông vào các giờ học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của nhà trường.
  2.  Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.
  3.  Xây dựng mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ngoài nhà trường, đặc biệt là Công an, Đoàn TNCSHCM, Hội cha mẹ học sinh và Chính quyền địa phương để tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
  4.  Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường; tăng cường các hình thức tổ chức như ứng dụng CNTT, băng đĩa, phim ảnh, tiểu phẩm, hội thi… để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục an toàn giao thông.

5.   Tất cả các cơ sở giáo dục phải xây dựng và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông năm học 2015-2016.

6.   100% học sinh, CB, GV, NV phải nghiêm túc thực quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; thực hiện mặc áo phao khi đi đò, thuyền.

7.   100% các cơ sở giáo dục phổ thông phải tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

III. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1,Bảo trật trật tự, an toàn giao thông đường bộ

a .Đối với giáo dục mầm non

-    Làm quen với một số phương tiện giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

-    Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, tàu hỏa, thuyền an toàn; đi bộ an toàn.

-    Làm quen với tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về mầu sắc, hình dạng, quy định.

b . Đối với giáo dục tiếu học

-    Đi bộ trên đường, đi bộ qua đường an toàn, đi xe đạp trên đường an toàn.

-    Ngồi trên xe đạp, xe máy an toàn, chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm; an toàn khi đi ô tô, xe buýt.

-    Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của CSGT; văn hóa khi tham gia giao thông.

c . Đối với giáo dục trung học cơ sở

-    Đi bộ qua đường ở nơi không có biển chỉ dẫn, đi xe đạp trên đường an toàn, qua đường ở nơi đường bộ giao nhau với đường sắt; điều khiển xe đạp điện an toàn; quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và điều khiển xe đạp điện an toàn.

-    Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của CSGT; tình huống giao thông nguy hiểm, cách phòng tránh tai nạn giao thông; văn hóa khi tham gia giao thông.

2 . Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt

Tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về việc bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

-       Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, tự ý di chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu cố định trên đường sắt; treo, phơi, đặt vật làm che lấp hoặc làm sai lạc tín hiệu giao thông đường sắt; không vưọt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn giữa đường sắt với khu vực xung quanh, để vật chướng ngại vật, chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

-       Đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy; đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt, ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu hoặc từ trên tàu xuống.

3 . Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

-       Tuyên truyền, giáo dục học sinh khi đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện.

-       Tùy vào điều kiện cụ thể của từng cơ sở giáo dục tổ chức dạy bơi cho học sinh ; Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn đuối nước trong học sinh. Đặc biệt quan tâm vào mùa mưa lũ .

IV. Một số hoạt động trọng tâm

1. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền đến các bậc phụ huynh học sinh, xây dựng ý thức chấp hành Luật giao thông ngay từ đầu năm học

- Các cơ sở giáo dục tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong cả năm học, đặc biệt tăng cường vào trước các dịp nghỉ lễ, các đợt hoạt động lớn của đất nước, địa phương và nhà trường: khai giảng năm học, ngày 20/11, dịp nghỉ tết Nguyên đán, ngày 26/3, trước khi nghỉ hè ….

- Tổ chức tuyên truyền, kí cam kết giữa nhà trường với các bậc phụ huynh học sinh ngay từ đầu năm học (trong phiên họp phụ huynh đầu năm) với nội dung về nâng cao trách nhiệm, phối hợp của gia đình cùng nhà trường giáo dục nội dung ATGT cho học sinh: không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

- Chỉ đạo các trường học tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: 100% các cơ sở giáo dục sử dụng hình thức tuyên tuyền thông qua hệ thống phát thanh của nhà trường (hướng ra phía cổng trường) vào đầu và cuối buổi học; tổ chức tuyên truyền trên trang website của trường, của ngành Giáo dục qua sổ liên lạc gia đình và nhà trường…

- 100% các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức hoạt động mít tinh vào Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong năm học:

+ Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường;

+ Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy;

+ Quan sát an toàn khi vượt qua đường sắt;

+ Dừng lại quan sát trước khi qua đường;

+ Chấp hành quy định an toàn khi đi đò;

+ Thay đổi văn hóa giao thông bắt đầu từ chính bạn.

- Triển khai có hiệu quả vai trò của đội tự quản, xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm để tạo ý thức cho học sinh ngay từ đầu năm học.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo việc tổ chức thực hiện dạy học tích hợp nội dung giáo dục ATGT trong các giờ học chính khoá

Trong năm học 2014-2015, Phòng GD&ĐT đã triền khai việc nghiên cứu chương trình các môn học, xây dựng hệ thống địa chỉ tích hợp nội dung giáo dục ATGT trong các môn học . Giáo dục ATGD thông qua bài giảng bắt buộc với cấp tiểu học 6 bài, cấp THCS 2 bài theo tài liệu biên soạn của Ban ATGT quốc gia và Bộ GD&ĐT biên soạn. Nâng cao chất lượng giáo dục ATGT thông qua các tài liệu từ Dự án Jica cho các trường THCS dọc quốc lộ 18 A, thay đổi nhận thức và hành vi chấp hành Luật Giao thông. Năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc tích hợp nội dung về giáo dục ATGT trong các cơ sở giáo dục.

3. Tăng cường công tác phối hợp trong quản lí, xử lí, giáo dục ATGT

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, xử lí các trường hợp vi phạm ATGT trong ngành. Kịp thời thông tin đến các cơ sở giáo dục để có các biện pháp nhằm điều chỉnh hành vi vi phạm.

- Chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, vận động các gia đình xung quanh nhà trường không nhận trông, giữ xe máy, xe đạp điện của học sinh.

- Chỉ đạo các nhà trường tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng, tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về công tác đảm bảo ATGT, kĩ năng đảm bảo ATGT.

4. Triển khai xây dựng đội tuyên truyền ATGT trong các trường học

- Tổ chức triển khai mô hình xây dựng đội tuyên truyền Luật giao thông trong từng lớp (từ lớp 3 cấp tiểu học đến cấp THCS). Theo đó, mỗi lớp sẽ thành lập 01 đội tuyên truyền ATGT: thành lập nhóm, xây dựng nội dung tuyền truyền (đảm bảo tối thiểu mỗi tháng 01 sản phẩm), tổ chức tuyên truyền trong lớp vào 01 giờ sinh hoạt của tháng.

V. Tổ chức thực hiện

1 . Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn thị xã xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục ATGT trong năm học 2015-2016.

- Phối họp với các cơ quan Công an, ban ngành trong toàn thị xã tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyên, giáo dục pháp luật vê an toàn giao thông cho học sinh năm học 2015-2016 như sau:

-   Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong năm học theo kế hoạch.

-   Kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các cơ sở giáo dục về công tác giáo dục ATGT trong trường học trong toàn thị xã, phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong các nhà trường trong năm học 2015-2016.

-   Phòng GD&ĐT lồng ghép nội dung kiểm tra về công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT đối với các cơ sở giáo dục trong nội dung kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra nhiệm vụ năm học của ngành.

2. Các cơ sở giáo dục trong thị xã

-  Xây dựng kể hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT.

-  Tích cực tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi về tuyên truyền, giáo dục ATGT theo triển khai của ngành.

         - Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá trách nhiệm của tập thể, các nhân trong công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT. 

       3 . Thời gian thực hiện và chế độ thông tin, báo cáo

          - Kế hoạch được triển khai thực hiện xuyên suốt trong năm học 2015 -2016 .           - Các đơn vị báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nội dung trên về Phòng Giáo dục và Đào tạo định kỳ vào 10/12/2015 và 15/5/2016 qua Ban công tác học sinh theo các đầu mối:

Khối mầm non : Nguyễn Thị Thu Trang - ntttrangpgd@dongtrieu.edu.vn

Khối tiểu học: Lê Xuân Phồn - lxphonpgd@dongtrieu.edu.vn

Khối THCS : Nguyễn Thị Tuyết Mai - nttmaipgd@dongtrieu.edu.vn

            - Báo cáo đột xuất các trường hợp CB,GV, NV, HS vi phạm ATGT khi nhận được danh sách hoặc đĩa hình do Công an cung cấp về  địa chỉ thư ký thường trực: lxphonpgd@dongtrieu.edu.vn .

      Trên đây là kế hoạch tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục năm học 2015-2016 trên địa bàn thị xã Đông Triều năm học 2015 -2016. Phòng GD&ĐT đề nghị các trường nghiêm túc triển khai thực hiện . Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Phòng GD&ĐT để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND thị xã;                    (để báo cáo);

- Ban ATGT thị xã;

- Công an thị xã;

- Các trường MN,TH, THCS (t/h);

- Lưu: VT, CM.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã kí)

 

Nguyễn ThỊ Hường