Xuất bản thông tin

Tọa đàm xây dựng nông thôn mới bền vững

Tọa đàm xây dựng nông thôn mới bền vững

Tối 15/09/2013 tại UBND xã Hoàng Quế đã tổ chức tọa đàm về xây dựng nông thôn mới bền vững.

Tối 15/09/2013 tại UBND xã Hoàng Quế đã tổ chức tọa đàm về xây dựng nông thôn mới bền vững về dự có : ông Hà Hải Dương trưởng ban tổ chức huyện ủy Đông Triều,  Ông Đặng Văn Điềm, trưởng phòng nông nghiệp huyện và cùng toàn bộ các đồng chí cán bộ các ban ngành trong xã và nhân dân về dự.

Ông nguyễn thành viên chủ tịch UBND xã chia sẻ những khó khăn và thuận lợi của xã nhà. Xã Hoàng Quế đã đạt được 36/39 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt 92,3%, xã Hoàng Quế sẽ phấn đấu đến năm 2014 sẽ đạt đủ 39/39 , đạt 100% tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần phấn đấu của xã nhà nói riêng và của huyện đông triều nói chung đến năm 2015 lên thị xã đông triều.