Xuất bản thông tin

Tháng 10 là tháng hành động vì người nghèo

Tháng 10 là tháng hành động vì người nghèo

Tháng 10 là tháng hành động vì người nghèo quốc gia xã Hoàng quế đã phát động và vận động các cơ quan, đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ giúp đỡ người về vật chất cũng nhủ về tài chính.


Đại diện của nhà trường đã trao tiền hỗ trợ cho gia đinh chị nguyễn thị Hà.

Được UBND xã giao nhiệm vụ hỗ trợ người nghèo trong  xã  là một vinh dự đối với trường THCS Hoàng Quế, nhà trường đã nhận hỗ trợ chị nguyễn thị Hà thôn tràng bạch là một hộ nghèo trong xã , nhà trường đã hỗ trợ 3.500000 (ba triệu năm trăm ngàn đồng ) nhà trường hỗ trợ một phần nhỏ bé để chị phát triển kinh tế giúp gia đình xóa đói giảm nghèo.

                                                                                               Hưng Phạm