Xuất bản thông tin

Một số hình ảnh về xây dựng nông thôn mới xã hoàng quế

Một số hình ảnh về xây dựng nông thôn mới xã hoàng quế

xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng được đảng và nhà nước rất quan tâm nhiều năm qua. Thị xã đông triều là huyện đầu tiên của khu vực miền núi phía bắc cũng như của tỉnh Quảng ninh là huyện đầu tiên được Thủ tướng chính phủ công nhận đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, xã Hoàng Quế cũng là xã đã phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.