Xuất bản thông tin

Lễ tổng kết lớp học (IPM)trên cây lúa vụ xuân năm 2017

Lễ tổng kết lớp học (IPM)trên cây lúa vụ xuân năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 25/K-UBND ngày 26/02/2016 của UBND thị xã Đông Triều về việc đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng vùng sản xuất tập trung gia đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thị xã Đông Triều và được sự nhất trí của UBND xã Hoàng Quế sau 3 tháng mở lớp học Ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại hội trường thôn Cổ Lễ - xã Hoàng Quế, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Thị xã tổ chức lễ tổng kết lớp học (IPM)trên cây lúa vụ xuân năm 2017.


     Tới tham dự lễ tổng kết về phía Trung tâm có bà: Bùi thị Thúy Hoàn - phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật thị xã Đông Triều, các ông bà cán bộ kỹ thuật. Về phía địa phương có ông Nguyễn Văn Đệ - phó Chủ tịch UBND,  các ban ngành, đoàn thể, khuyến nông cùng sự có mặt đông đủ của 30 nông dân nòng cốt là học viên của lớp học.

 

                                   Bà: Bùi thị Thúy Hoàn - phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật thị xã Đông Triều

 

      Với thời gian học trong 3 tháng, các học viên được thầy Trịnh Hữu Đạt- cán bộ trung tâm truyền đạt các chuyên đề về dịch hại trên cây rau màu, những quy định về đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trong sản xuất và tiêu dùng. Kết hợp giữa học lý thuyết trên lớp gắn với thực hành tại mô hình trình diễn, nông dân được hướng dẫn kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp, đồng bộ từ khâu làm đất, chọn giống đến chăm sóc, thu hoạch. Mô hình còn áp dụng các biện pháp canh tác bền vững, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

 

                   

  

Thầy Trịnh Hữu Đạt- cán bộ trung tâm truyền đạt các chuyên đề về dịch hại trên cây rau màu

 

       Sau 3 tháng thực hiện, chương trình huấn luyện sản xuất rau màu theo IPM đã giảm từ 2-3 lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, lượng phân đạm giảm từ 2-3 kg/sào so với kỹ thuật canh tác thông thường. Sản xuất theo phương pháp này vừa cung cấp nông sản sạch cho người tiêu dùng, vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Hiệu quả kinh tế cao hơn từ 150.000-300.000 đồng/sào (1 sào = 500m2).

 

     Cuối khóa huấn luyện, các học viên tham gia được Chi cục BVTV Thị xã cấp giấy chứng nhận đào tạo về chương trình phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM.

 

                                                                                                 Nguyễn Lan Anh