Xuất bản thông tin

Hội thảo "Ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, đa dạng hóa hình thức học tập của các trung tâm học tập cộng đồng thuộc thị xã Đông Triều

Hội thảo "Ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, đa dạng hóa hình thức học tập của các trung tâm học tập cộng đồng thuộc thị xã Đông Triều

Hưởng ứng tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015" với chủ đề "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Ngày 08/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức hội thảo "Ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, đa dạng hóa hình thức học tập của các trung tâm học tập cộng đồng thuộc thị xã Đông Triều".


Hội thảo "Ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, đa dạng hóa hình thức học tập của các trung tâm học tập cộng đồng thuộc thị xã Đông Triều

Hưởng ứng tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015" với chủ đề "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Ngày 08/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức hội thảo "Ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, đa dạng hóa hình thức học tập của các trung tâm học tập cộng đồng thuộc thị xã Đông Triều".

       Tham dự hội thảo có các đồng chí là Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) cùng biệt phái viên ngành Giáo dục đại diện cho 21 TT HTCĐ trong toàn thị xã, đại biểu Phòng Giáo dục và Đào tạo.

      Việc triển khai xây dựng các TTHTCĐ ở Đông Triều so với các địa phương khác trong tỉnh có tốc độ phát triển khá nhanh và đã đạt được kết quả tích cực. Các TTHTCĐ hoạt động tương đối hiệu quả, nhiều trung tâm đã làm tốt công tác điều tra nhu cầu, lập kế hoạch và tham mưu, phối hợp, tổ chức nhiều lớp học về giáo dục chính trị và pháp luật, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, văn hóa - giáo dục… đáp ứng nhu cầu người học trên các địa bàn. Tuy vậy phong trào phát triển chưa đồng đều. Bên cạnh những trung tâm phát triển bền vững, cũng còn không ít những trung tâm hoạt động chưa thường xuyên, chưa khai thác hiệu quả nguồn tư liệu, học liệu trên Trung tâm Thông tin - Thư viện điện tử ngành Giáo dục để phục vụ hoạt động bồi dưỡng tập huấn của các TT HTCĐ.

Đ/c Vũ Thị Hồng Hà - chuyên viên Phòng GD&ĐT trình bày báo cáo đề dẫn

        Hội thảo "Ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, đa dạng hóa hình thức học tập của các trung tâm học tập cộng đồng thuộc thị xã Đông Triều" nhằm tăng cường ứng dụng có hiệu quả Công nghệ thông tin (CNTT) đến với cộng đồng. Đặc biệt là các TT HTCĐ trên địa bàn thị xã Đông Triều giúp cho mọi người trong cộng đồng dân cư có thể học tập mọi lúc, mọi nơi trên mọi phương tiện nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về các lĩnh vực Kinh tế, văn hóa, xã hội.

         Các báo cáo tham luận tại hội thảo của các đồng chí Giám đốc và biệt phái viên các TT HTCĐ đều khẳng định vai trò, vị trí, tác dụng của việc ứng dụng CNTT cũng như đa dạng hóa hình thức học tập đối với TT HTCĐ là rất quan trọng để TT HTCĐ thực sự là trường học của cộng đồng, vì cộng đồng, trong tiến trình xây dựng XHHT, xây dựng nông thôn mới của thị xã.

                                                                                                       Quang Hưng