Xuất bản thông tin

Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành TW đảng ( khóa XI).

Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành TW đảng ( khóa XI).

Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành TW đảng ( khóa XI).Tại hội nghị các đồng chí đảng viên của 10 chi bộ chịu thuộc đảng bộ xã đã được đ/c Phạm Quang Tuyến bí thư đảng bộ xã thông báo các nội dung của các nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 7 BCH TW khóa XI cho các đồng chí đảng viên trong xã được biết.

                                                                                                                                          Quang Hưng