Xuất bản thông tin

Đảng bộ xã Hoàng Quế kỷ niệm 70 năm thành lập

Đảng bộ xã Hoàng Quế kỷ niệm 70 năm thành lập

Ngày 19/12/2016, xã Hoàng Quế tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (19-12-1946 - 19-12-2016) và trao Huy hiệu Đảng cho các Đ/c Đảng viên.


     

 

Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ

 

      

      

     Lãnh đạo cấp trên có Đ/cVũ Văn Học Bí thư Thị uỷ- Chủ tịch HĐND Thị xã, phía lãnh đạo địa phương có đ/c Nguyễn Thành Viên - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã ; đ/c Phạm Quang Tuyến Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; đ/c Nguyễn Văn Đệ - Phó bí thư Đảng ủy xã; các đ/c trong thường trực Đảng ủy, Tất cả các Đ/c Đảng viên taị xã Hoàng Quế cũng có mặt đông đủ

 

      

 

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

      

     Với niềm tin sâu sắc vào Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với niềm tự hào của quê hương cách mạng, các thế hệ Đảng viên của xã Hoàng Quế  luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng xây dựng Đảng bộ, xây dựng quê hương hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"

 

        

 

 Đ/c Vũ Văn Học Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND Thị xã phát biểu tại buổi lễ

    

     Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Văn Học Bí thư Thị uỷ- Chủ tịch HĐND Thị xã  đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Hoàng Quế đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh công cuộc đổi mới và xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, toàn diện sẽ tạo ra nhiều cơ hộ nhưng cũng lắm thử thách. Vì vậy, Đảng bộ xã Hoàng Quế cần tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Cần tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhiều dự án, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ. Huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội.

     Đồng chí Bí thư Thị uỷ yêu cầu Đảng bộ xã Hoàng Quế phải không ngừng nỗ lực nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ của Đảng bộ và đảng viên. Tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của mỗi cấp uỷ và tổ chức đảng. Tăng cường củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động để huy động sức mạnh toàn dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, đồng bộ, có tính kế thừa, phát triển, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Từ đó, dần loại bỏ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

      

    

     Cuối buổi lễ  đồng chí Vũ Văn Học  Bí thư Thị uỷ- Chủ tịch HĐND Thị xã  và Đ/c Nguyễn Thành Viên Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã đã trao tặng huy hiệu 30;40;50;55 năm tuổi Đảng cho các Đ/c Đảng viên. Đây là niềm tự hào lớn đối với các đảng viên nói riêng và Đảng bộ xã Hoàng Quế nói chung, đồng thời khẳng định quá trình phấn đấu không ngừng vì lý tưởng cộng sản của các đảng viên để đạt được vinh dự này và mong rằng  các đảng viên sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy sự đoàn kết quý báu trong Đảng bộ, giáo dục cho thế hệ trẻ noi theo, quyết tâm, đồng lòng xây dựng Đảng bộ xã Hoàng Quế trong sạch, vững mạnh.

                                                                                                   Nguyễn Lan Anh