Bài viết không thấy.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TỈNH QUẢNG NINH 

Số: 348/SGDĐT-GDTX V/v Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tại TTHTCĐ

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TỈNH QUẢNG NINH  

Số: 348/SGDĐT-GDTX V/v Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tại TTHTCĐ

THÔNG TƯ 30/2014 BGD & ĐT  

Thông tư 30/2014 BGD & ĐT

tọa đàm xây dựng nông thôn mới  

tọa đàm xây dựng nông thôn mới

kỉ niệm 103 năm ngày quốc tế phụ nữ  

Trường THCS Hoàng Quế tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày 8/3

Trường THCS Hoàng Quế tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày 8/3  

Trường THCS Hoàng Quế tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày 8/3

kết quả hoạt động tháng 1 và tháng 2  

kết quả hoạt động tháng 1 và tháng 2

Xã Hoàng Quế cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới  

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn là một trong những tiêu chí được xã đặc biệt xã quan tâm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Để góp phần cùng với 21 xã và thị trấn trong toàn Huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới 2015. Và để đón nhận Đông Triều được công nhận là thị xã Đông Triều năm 2015.

Trường THCS Hoàng Quế Kỷ niệm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam  

Hướng tới 70 năm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2104), sáng ngày 22/12/2014 trường THCS Hoàng Quế long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  
Mới nhất