Asset Publisher

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ TỔ CHỨC CUỘC THI: TỦ SÁCH EM YÊU.

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ TỔ CHỨC CUỘC THI: TỦ SÁCH EM YÊU.

Hôm nay ngày 15/4/2017, trường THCS Hoàng Quế tổ chức cuộc thi "Tủ sách em yêu". Các lớp tham gia dự thi đều chuẩn bị cho tủ sách của lớp mình với số lượng khoảng 60 đầu sách về nhiều thể loại sách, trang trí cho tủ sách và thuyết minh về tủ sách của lớp mình.