Xuất bản thông tin

Trường THCS Hoàng Quế triển khai ký cam kết với CBGV-NV

Trường THCS Hoàng Quế triển khai ký cam kết với CBGV-NV

Trường THCS Hoàng Quế triển khai ký cam kết " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" Thực hiện công văn số 148/PGD&ĐT- thị xã Đông Triều ngày 18/02/2016 về việc triển khai kí cam kết theo kế hoạch số 19 KH/UBND ngày 10/02/2017