Xuất bản thông tin

kết quả hoạt động tháng 1 và tháng 2

kết quả hoạt động tháng 1 và tháng 2

kết quả hoạt động tháng 1 và tháng 2


Báo cáo kết quả hoạt động của TTHTCĐ Xã Hoàng Quế - Tháng  1 Tháng 2- 2015

 

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Tuyên truyền tháng ATVSTP và phòng chống cháy nổ.

1

1

543

Trạm y tế và công an xã

 

TT 

2

Tuyên truyền ngày thành lập đảng

1

1

565

Đảng bộ xã.

 

 TT

3

Giao lưu văn nghệ thẻ thao

1

2

248

Đoàn TNCS HCM

 

Phòng NN huyện + HTX

4

Tập huấn về phòng bệnh cho gia súc gia cầm.

1

2

178

Phòng NN huyện + HTX

 

Phòng NN huyện + HTX

5

Lớp học nuôi trồng thủy sản vẫn tiếp tục.

1

5

213

Phòng NN huyện + HTX

 

Phòng NN huyện + HTX

6

Tuyên truyền về luật giao thông đường bộ.

1

1

154

Công an xã

 

 TT

7

tổ chức lễ hội đền nhà bà, chùa quế lạt, cổ lễ.

 

3

1870

Ban văn hóa xã

 

TT

 

Cộng

6

22

2641

 

 

 

 

                           

NGƯỜI LẬP BẢNG

( Đã ký)

 

Phạm Quang Hưng

GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

 

Ngô Quốc Khánh