Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tin tức

Lễ tổng kết lớp học (IPM)trên cây lúa vụ xuân năm 2017 

Thực hiện Kế hoạch số 25/K-UBND ngày 26/02/2016 của UBND thị xã Đông Triều về việc đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng vùng sản xuất tập trung gia đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thị xã Đông Triều và được sự nhất trí của UBND xã Hoàng Quế sau 3 tháng mở lớp học Ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại hội trường thôn Cổ Lễ - xã Hoàng Quế, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Thị xã tổ chức lễ tổng kết lớp học (IPM)trên cây lúa vụ xuân năm 2017.

Ảnh sự kiện
Video clip
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.